Staň-sa-naším-novým-kolegom.-2

Staň sa súčasťou nášho tímu!

Hľadáme kolegu na pozíciu: Odborný/-á referent/-ka v rámci implementácie a administrácie programov EÚ Erasmus + (oblasť mládeže) a Európsky zbor solidarity.

V Národnej agentúre programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu sídliacej v IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže hľadáme nového kolegu/kolegyňu na pozíciu: Odborný/-á referent/-ka v rámci implementácie a administrácie programov EÚ Erasmus + (oblasť mládeže) a Európsky zbor solidarity.

Zamestnanec  bude vykonávať odborné a špecializované činnosti implementácie a administrácie programov EÚ Erasmus+ (oblasť mládeže) a Európsky zbor solidarity (ďalej len „programy“), najmä:

• Administrovanie Kľúčovej akcie KA1– Aktivity zamerané na participáciu mládeže, DiscoverEU konzultácie, informovanie o novinkách a zmenách.
(kontrola formálnych kritérií, konzultácie projektových zámerov, podpora žiadateľov v procese implementácie projektu, šírenie príkladov dobrej praxe, sieťovanie žiadateľov a budovanie ich kapacít).
• Koordinácia a implementácia aktivít Európskeho roka mládeže 2022.
• Mapovanie a monitorovanie organizácii, ktoré sa zapájajú do programov EÚ Erasmus+ (oblasť mládeže) – Kľúčová akcia 1.
• Aktívne vyhľadávanie a podpora organizácii, ktoré majú záujem zapojiť sa do programov.
• Hodnotenie projektových žiadostí programov, monitoring realizovaných projektov.
• Zabezpečuje informovanosť subjektov, ktoré sa zaoberajú voľnočasovými aktivitami pre mladých ľudí, organizácie pracujúce s mládežou a samosprávy v SR o možnostiach zapojenia sa do programov.
• Aktívna spolupráca s domácimi a zahraničnými partermi.
• Koordinácia prípadných nadnárodných partnerstiev v rámci spolupráce siete národných agentúr.
• Spolupráca pri koordinácii propagačných a komunikačných aktivít v rámci siete Eurodesk, nadväzovanie, udržiavanie a rozvoj kontaktov s organizáciami, skupinami a osobami v SR v spolupráci so sieťou EURODESK.
• Aktívna účasť v pracovných skupinách v rámci národných a medzinárodných projektov.
• Práca s internými databázovými systémami v súvislosti s implementáciou programov (kontrola správnosti údajov a dát, projektový cyklus, odpočet údajov).
• Práca s nástrojmi IKT potrebnými v rámci implementácie programov.
• Kompletizácia podkladov potrebných na tvorbu správ a ďalších dokumentov týkajúcich sa programov vyžadovaných na úrovni inštitúcie alebo iných externých subjektov.

Viac informácií o pracovnej ponuke nájdeš na tomto linku.

Ako bonus môžeš navyše získať pružný pracovný čas, príjemné pracovné prostredie, týždeň dovolenky nad rámec zákona a super kolektív.

Životopis spolu s motivačným listom a žiadosťou o prijatie do zamestnania s uvedením dvoch referencií s kontaktnými údajmi, posielajte e-mailom na adresu peter.kupec@iuventa.sk do 25.03.2022.

Neváhaj a pošli svoj životopis a motivačný list ešte dnes!

Comments are closed.