Výsledky VK

Výsledky výberových komisií programov EÚ ERASMUS+ a EURÓPSKY ZBOR SOLIDARITY

Na základe odporúčania výberových komisií programov EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a Európsky zbor solidarity, zverejňujeme výsledky výberových procesov projektových žiadostí predložených k nasledujúcim predkladacím termínom výzvy 2022:

Predkladací termín 23.3.2022 pre Erasmus+ KA2 projekty –  Malé partnerstvá, Kooperačné partnerstvá

Predkladací termín 4.5.2022 pre Erasmus+ KA1, KA2 projekty –  Mládežnícke výmeny, Mobility pracovníkov s mládežou, Aktivity participácie mládeže, Malé partnerstvá 

Predkladací termín 4.5.2022 pre Európsky zbor solidarity –  Projekty v oblasti solidarity

Všetkým úspešným žiadateľom gratulujeme a želáme úspešnú realizáciu projektu!

V prípade akejkoľvek konzultácie Vášho projektového zámeru neváhajte kontaktovať Národnú agentúru Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu.

Comments are closed.