Výsledky VK (2)

Výsledky výberových komisií programov EÚ ERASMUS+ a EURÓPSKY ZBOR SOLIDARITY

Na základe odporúčania výberových komisií programov EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a Európsky zbor solidarity, zverejňujeme výsledky výberových procesov projektových žiadostí predložených k nasledujúcim predkladacím termínom výzvy 2023:

Predkladací termín 23.2.2023 pre Erasmus+ KA1 –  Mládežnícke výmeny, Mobility pracovníkov s mládežou, Aktivity participácie mládeže, DiscoverEU akcia pre začlenenie

Predkladací termín 23.2.2023 pre Európsky zbor solidarity – Projekty v oblasti solidarity, Značka kvality

Všetkým úspešným žiadateľom gratulujeme a želáme úspešnú realizáciu projektu!

V prípade akejkoľvek konzultácie Vášho projektového zámeru neváhajte kontaktovať Národnú agentúru Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu.

Comments are closed.