Výsledky VK

Výsledky výberových komisií programov EÚ ERASMUS+ a EURÓPSKY ZBOR SOLIDARITY

Na základe odporúčania výberových komisií programov EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a Európsky zbor solidarity zverejňujeme výsledky výberových procesov projektových žiadostí predložených k druhému predkladaciemu termínu výzvy 2021.

Výsledky zo zasadnutí výberovej komisie Erasmus+ 

Výsledky zo zasadnutí výberovej komisie Európsky zbor solidarity

Všetkým úspešným žiadateľom gratulujeme a želáme úspešnú realizáciu projektu.

V prípade akejkoľvek konzultácie Vášho projektového zámeru neváhajte kontaktovať Národnú agentúru Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu.

Comments are closed.