stiahnuť

Výzva na Externého hodnotiteľa / externú hodnotiteľku programov EÚ Erasmus+

Národná agentúra programu EÚ ERASMUS+ pre oblasť mládeže a športu hľadá k sebe pomoc na pozíciu Externý hodnotiteľ / externá hodnotiteľka programov EÚ Erasmus+.

Náplň práce

  • hodnotenie predložených žiadostí o grant podľa stanovených kritérií hodnotenia v zmysle aktuálnej výzvy k danému programu a vypracovanie posudkov v elektronickom systéme do stanoveného termínu;
  • hodnotenie záverečných správ predložených prijímateľmi grantu podľa stanovených kritérií hodnotenia a vypracovanie posudkov v elektronickom systéme do stanoveného termínu;
  • hodnotenie predložených žiadostí o akreditáciu v oblasti mládeže v rámci programu EÚ Erasmus+ (oblasť mládeže a športu) a Značku kvality v rámci programu EÚ Európsky zbor solidarity organizácií podľa stanovených kritérií a vypracovanie posudkov v elektronickom systéme do stanoveného termínu.

Záujemcovia zašlú požadované dokumenty na adresu daniela.ficova@iuventa.sk a katarina.stasova@iuventa.sk, najneskôr do 30.11.2022 do 23:59 h.

Viac informácii o výzve nájdete tu.

Comments are closed.