stiahnuť

Výzva na školenie: On arrival I.

NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Národná agentúra programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu hľadá dvoch školiteľov, ktorí pripravia, zrealizujú a vyhodnotia online školenie “Inkubátor nápadov 2023”.

Školenie je zamerané na rozvoj nových nápadov a projektov pre potenciálnych nových žiadateľov v rámci Kľúčovej akcie 1 programu Erasmus+.  Zámerom je zvýšiť kvantitu a kvalitu podávaných projektov najmä v rámci projektov Mládežníckych výmen.

Ciele:

Primárne ciele:

  • Zabezpečiť sieťovanie dobrovoľníkov na slovenských projektoch.
  • Sprostredkovať vedomosti ohľadom programov EU Erasmus+ a EZS.
  • Sprostredkovať informácie a zaučiť dobrovoľníkov do základov vzdelávacieho procesu v projektoch a Youthpassu
  • Facilitovať diskusie na rôzne témy
  • Adresovať individuálne a skupinové potreby účastníkov

Profil účastníka:

  • Dobrovoľníci na projektoch Európskeho zboru solidarity

Dátum a miesto konania

Školenie prebehne v Trenčianskych Tepliciach, v Hoteli most Slávy

Plánovaný dátum: 16. – 20.2. 2023

Záujemcovia zašlú podklady k splneniu formálnych kritérií na adresu adam.latak@iuventa.sk do 16.2.2023.

Pre viac informácií, prosím kontaktujte Adama Latáka: adam.latak@iuventa.sk

Bližšie informácie k výzve nájdete na tomto mieste: Výzva na školiteľa – Školenie On arrival I. 2023 

Prihlášku si môžete stiahnuť na tomto linku.

Comments are closed.