stiahnuť

Výzva na školiteľa/školiteľku: Akreditačné školenie 2022

NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Národná agentúra programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu hľadá dvoch školiteľov, ktorí pripravia, zrealizujú a vyhodnotia školenie “Akreditačné školenie 2022”.

Školenie je určené pre organizácie držiace Značku kvality, ktoré realizujú prvý projekt alebo organizácie usilujúce sa o pridelenie Značky kvality t.j, ktoré majú záujem zapojiť sa do hosťovania/vysielania dobrovoľníkov v rámci dobrovoľníckych aktivít programu EÚ Európsky zbor solidarity.

Ciele

  • porozumieť filozofii programu EÚ Európsky zbor solidarity
  • vysvetliť vzťahy a úlohy jednotlivých aktérov v projektoch dobrovoľníckych aktivít
  • vysvetliť úlohy vzdelávania v projektoch dobrovoľníckych aktivít
  • predstaviť a riešiť problémové situácie
  • oboznámiť sa s novou žiadosťou Značky kvality

Špecifické ciele môžu byť zmenené/upresnené v prípravnej fáze.

K dispozícii môžu byť aj záverečné správy z realizovaných predchádzajúci školení.

Cieľová skupina

Školenie je určené:

  • pre zástupcov organizácií, ktoré získali Značku kvality (supervízor, štatutár, človek zodpovedný za EZS, mentor) alebo zástupcov potenciálnych koordinátorov projektov dobrovoľníckych aktivít

Ďalšie špecifické skupiny môžu byť definované počas prípravného stretnutia.

Dátum a miesto konania

Osrblie, Hotel Zerrenpach ***

Plánovaný dátum: 25.-28.8.2022

Záujemcovia zašlú podklady k splneniu formálnych kritérií na adresu ivana.merakova@iuventa.sk do 19.8.2022.

Pre viac informácií, prosím kontaktujte Mgr. Ivanu Dulovičovú: ivana.merakova@iuventa.sk

Bližšie informácie k výzve nájdete na tomto mieste.

Comments are closed.