stiahnuť

Výzva na školiteľa/školiteľku: ESCalátor 2022

NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Národná agentúra programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu hľadá dvoch školiteľov, ktorí pripravia, zrealizujú a vyhodnotia školenie “ESCalátor 2022”.

Školenie je zamerané na propagáciu programu Európsky zbor solidarity. Cieľom školenia je zvýšiť povedomie mladých ľudí o možnostiach ESC aktivít a pripraviť ich a podporiť, aby sa mohli a vedeli perspektívne zapojiť do programu prostredníctvom žiadostí  o projekt v oblasti solidarity.

Ciele

  • Budú zamerané najmä na pochopenie programu Európsky zbor solidarity, na tvorbu projektu a projektového manažmentu, oboznámiť sa so základnými formálnymi a kvalitatívnymi aspektmi žiadosti, skvalitniť ich projektové zámery aby mali vyššiu šancu k ich podpore, rozvoj líderských schopností, a pod.

Cieľová skupina

Školenie je určené:

  • mladým ľuďom (vo veku 18 – 30 rokov)

Ďalšie špecifické skupiny môžu byť definované počas prípravného stretnutia.

Dátum a miesto konania

Žilina, Hotel Galileo

Plánovaný dátum: 8.-11.9.2022

Záujemcovia zašlú podklady k splneniu formálnych kritérií na adresu matus.zibala@iuventa.sk do 30.8.2022.

Pre viac informácií, prosím kontaktujte Mgr. Matúša Zibalu: matus.zibala@iuventa.sk

Bližšie informácie k výzve nájdete na tomto mieste: Výzva na školiteľa – Školenie ESCalátor 2022

Comments are closed.