stiahnuť

Výzva na školiteľa/školiteľku: Inkubátor nápadav 2022

NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Národná agentúra programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu hľadá dvoch školiteľov, ktorí pripravia, zrealizujú a vyhodnotia školenie “Inkubátor nápadov 2022”.

Školenie je zamerané na rozvoj nových nápadov a projektov pre potenciálnych nových žiadateľov v rámci Kľúčovej akcie 1 programu Erasmus+.  Zámerom je zvýšiť kvantitu a kvalitu podávaných projektov najmä v rámci projektov Mládežníckych výmen.

Ciele

  • Budú zamerané najmä na pochopenie programu E+ s ohľadom najmä na mládežnícke výmeny, tvorbu projektu a projektového manažmentu, vyskúšať si pracovať so žiadosťou, oboznámiť sa so základnými formálnymi a kvalitatívnymi aspektmi žiadosti, rozvoj líderských schopností a pod.
  • Zvýšiť počet a kvalitu prijatých projektových žiadostí mládežníckych výmen
  • K dispozícii sú záverečné správy z predchádzajúcich školení Inkubátor

Cieľová skupina

Školenie je určené:

  • Prioritne samotným mladým ľuďom (mladým (15-17 rokov)  aj mládežníckym vedúcim (18+))
  • Pracovníkom s mládežou

Ďalšie špecifické skupiny môžu byť definované počas prípravného stretnutia.

Dátum a miesto konania

Slovensko, Bratislava, hotel Vienna House Easy

Plánovaný dátum: 24. – 27.11. 2022

Záujemcovia zašlú podklady k splneniu formálnych kritérií na adresu matus.zibala@iuventa.sk do 28.10.2022.

Pre viac informácií, prosím kontaktujte Ing, Miroslava Viteka: miroslav.vitek@iuventa.sk 

Bližšie informácie k výzve nájdete na tomto mieste: Výzva na školiteľa – Školenie Inkubátor nápadov 2022

Comments are closed.