stiahnuť

Výzva na školiteľa/školiteľku: Lets TALK about mental HEALTH – follow up”

NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Národná agentúra programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu hľadá dvoch školiteľov, ktorí pripravia, zrealizujú a vyhodnotia školenie “Lets TALK about mental HEALTH – follow up 2022”.

Národná agentúra programu EÚ Erasmus + pre oblasť mládeže a športu, uvedomujúc si vážnosť situácie týkajúcej sa nepriaznivého vývoja v oblasti duševného zdravia mladých ľudí, sa rozhodla iniciovať už druhý krát školenie na tému “duševné zdravie mladých ľudí”, a to po minuloročnej skúsenosti, v spolupráci s organizáciou IPčko. Hlavným cieľom je vybaviť slovenských pracovníkov s mládežou a takisto ostatných zapojených účastníkov potrebnými vedomosťami a zručnosťami v oblasti duševného zamerania, v rámci tejto fázy so špecifickým zreteľom na prevenciu a starostlivosť o duševné zdravie mladých ľudí.

Ciele

 • Vyškoliť pracovníkov s mládežou a vybaviť ich potrebnými vedomosťami a zručnosťami, ktoré sú dôležité v súvislosti s riešením problémov duševného zdravia,
 • Poznať vývinové úlohy a potreby detí a mladých ľudí v kontexte ich prežívania a duševného zdravia,
 • Oboznámiť sa s online/offline prostredím,
 • Spoznať nástroje, metodické postupy a spôsoby ich efektívneho využívania v pomoci a podpore detí a mladých ľudí,
 • Zdieľať skúsenosti a príklady dobrej praxe v práci s mladými ľuďmi v kontexte duševného zdravia,

Cieľová skupina

Školenie je určené:

 • Pracovníci s mládežou,
 • Aktívni mladí ľudia
 • Mladí vedúci (mládežnícki vedúci)
 • Mladí lídri,
 • Mladí tréneri,
 • Školskí psychológovia,
 • Pedagógovia.

Dátum a miesto konania

Bratislava, hotel Vienna House Easy

Plánovaný dátum: 1.-4.12.2022

Záujemcovia zašlú podklady k splneniu formálnych kritérií na adresu natalia.nemcova@iuventa.sk do 15.11.2022.

Pre viac informácií, prosím kontaktujte Mgr. Natáliu Nemcovú: natalia.nemcova@iuventa.sk

Bližšie informácie k výzve nájdete na tomto mieste: Výzva na školiteľa – Mental Health 2022

Comments are closed.