stiahnuť

Výzva na školiteľa/školiteľku: “On arrival VII”

NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Národná agentúra programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu hľadá dvoch školiteľov, ktorí pripravia, zrealizujú a vyhodnotia školenie “On arrival VII”.

Ciele školenia

  • Zabezpečiť sieťovanie dobrovoľníkov na slovenských projektoch.
  • Sprostredkovať vedomosti ohľadom programov EU Erasmus+ a EZS.
  • Sprostredkovať informácie a zaučiť dobrovoľníkov do základov vzdelávacieho procesu v projektoch a Youthpassu
  • Facilitovať diskusie na rôzne témy
  • Adresovať individuálne a skupinové potreby účastníkov

Školenie je určené:

  • pre dobrovoľníkov na projektoch programu Európsky zbor solidarity

Dátum a miesto konania

Trenčianske Teplice, Hotel most Slávy

Date: 7.-11.12.2022

Záujemcovia zašlú podklady k splneniu formálnych kritérií na adresu adam.latak@iuventa.sk do 24.11.2022.

Pre viac informácií, prosím kontaktujte Adama Latáka: adam.latak@iuventa.sk, +421 908 678 813

Bližšie informácie k výzve nájdete na tomto mieste: Výzva na školiteľa – On arrival VII. 2022

Prihlášku si môžete stiahnuť na tomto linku.

Comments are closed.