stiahnuť

Výzva na školiteľa/školiteľku slovenského podujatia Partnership SolidExpo 2023

NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Národná agentúra programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu hľadá dvoch školiteľov, ktorí pripravia, zrealizujú a vyhodnotia slovenské podujatie “Partnership SolidExpo 2023”.

“Partnership SolidExpo 2023” je propagačno-vzdelávacia aktivita vytvorená s cieľom zvýšiť znalosti mladých ľudí o možnostiach, ktoré im ponúkajú programy Európsky zbor solidarity a Erasmus+. Zámerom podujatia je predstaviť dobré príklady praxe  projektov  v oblasti  solidarity  a  mládežnických  výmen  pre  potenciálnych  žiadateľov,  organizácie  a nováčikov.

Ciele

  • Predstaviť programy Európsky zbor solidarity a Erasmus+ potencionálne novým žiadateľom.
  • Oboznámiť sa so základnými formálnymi aspektami projektov v oblasti solidarity a mládežníckych výmen.
  • Predstaviť dobré príklady praxe

Cieľová skupina

Školenie je určené:

  • Mladí ľudia, pracovníci s mládežou, mládežnícki vedúci, manažéri mládežníckych projektov, pracovníci informačných kancelárií pre mládež na podporu mladých ľudí;
  • Prvo-aplikanti a nováčikovia v programoch E+ / EZS

Dátum a miesto konania

Podujatie sa uskutoční v okrese Ružomberok

Plánovaný dátum: 27.6..2023

Záujemcovia zašlú podklady k splneniu formálnych kritérií na adresu matus.zibala@iuventa.sk do 24.4.2023.

Pre viac informácií, prosím kontaktujte, Matúša Zibalu: matúš.zibala@iuventa.sk

Bližšie informácie k výzve nájdete na tomto mieste: Výzva na školiteľa – Partnership SolidExpo2023! 

Prihlášku si môžete stiahnuť na tomto linku.

Comments are closed.