2023 (1)

Európsky zbor solidarity: bola spustená nová výzva! Európska komisia dnes zverejnila výzvu na predkladanie návrhov v rámci Európskeho zboru solidarity na rok 2023

Výzva poskytuje mladým ľuďom množstvo príležitostí zapojiť sa do inšpiratívnych a posilňujúcich projektov, ktoré podporujú solidaritu. Účasťou v Európskom zbore solidarity sa mladým ľuďom ponúka možnosť zapojiť sa do solidárnych akcií v priorit...

business-3695073_1280

Vízia NIVaM

NIVaM - Národný inštitút vzdelávania a mládeže, ktorý 01. júla 2022 vznikol zlúčením Metodicko-pedagogického centra, Štátneho pedagogického ústavu, IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže  a Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania, má za cieľ...